Wróć do listy

GRUPA SOCJOTERAPEUTYCZNA

Zajęcia grupowe powstały z myślą o dzieciach napotykających na kłopoty w relacjach z grupa rówieśniczą. Do naszej grupy trafiły dzieci zarówno wycofane i nieśmiałe, jak i te nadruchliwe, przekraczające granice. Poprawy funkcjonowania w grupie nie da się uzyskać w pracy indywidualnej. Do udzielenia skutecznej pomocy tej grupie dzieci niezbędna jest praca grupowa, bezpieczny kontakt z rówieśnikami orz przełamanie lęku przed relacją z drugim człowiekiem.

Praca w grupie oparta jest na założeniach terapii poznawczo-behawioralnej zakładającej zmianę przekonań na własny temat i na temat kontaktów z drugim człowiekiem, treningu nowych, konstruktywnych zachowań, wzrostem umiejętności społecznych, nabywaniem umiejętności radzenia sobie ze stresem oraz rozpoznawaniem emocji własnych i emocji rozmówcy.

W czasie spotkań wykorzystujemy różnorodne formy pracy np. zabawy ruchowe, zabawy integracyjne,  gry planszowe tworzone przez dzieci, elementy dramy,  rysunki powstających pod wpływem usłyszanych utworów muzycznych,  współpracę w małych grupach lub w parach,  psychoedukację.

Cele, które chcemy osiągnąć w czasie pracy w grupie, to :

  • nauka aktywnego słuchania,
  • nabycie umiejętności rozpoznawania, nazywania i konstruktywnego wyrażania emocji,
  • usprawnianie komunikacji,
  • lepsze rozumienie emocji rozmówcy,
  • nauka rozpoczynania i podtrzymywania rozmowy,
  • rozpoznawanie komunikatów niewerbalnych,
  • wzrost poczucia własnej wartości uczestników,
  • uzyskanie wsparcia pozostałych członków grupy.

Grupę prowadzi dwójka psychologów Joanna Grabowska i Edyta Żółtowska-Górska.
Zapisy u prowadzących lub w sekretariacie poradni.