PRAKTYKI STUDENCKIE

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wyszkowie można odbywać praktyki studenckie.


Warunki:
  • złożenie pisemnego wniosku o odbycie praktyk studenckich, dostarczenie skierowania na praktyki z uczelni,
  • wnioski są przyjmowane w okresie od 1 września do 31 grudnia danego roku w sekretariacie poradni,
  • decyzję o przyjęciu na praktyki podejmuje dyrektor poradni,
  • osoby zainteresowane powiadamiane są telefonicznie,
  • praktyki w poradni trwają 40 godzin przez okres dwóch tygodni,
  • praktyki odbywają się w terminach: drugi tydzień ferii zimowych dla województwa mazowieckiego i kolejny pierwszy tydzień po feriach.