KONSULTACJE RODZINNE

Konsultacje rodzinne – spotkanie z całą rodziną, czyli wszystkimi członkami rodziny, zamieszkującymi razem, zalecane w sytuacji występowania problemów emocjonalnych lub wychowawczych dziecka.

Celem spotkań jest poznanie całej rodziny, jej spojrzenia na doświadczane trudności. Ważne jest umożliwienie wypowiedzi każdemu z członków rodziny, także dziecku. Bez względu na to, ile lat ma dziecko, ma ono możliwość wypowiedzieć własne zdanie i usłyszeć, co mówią inni.
Rodzina jako „system naczyń połączonych” stale oddziałuje na swoich członków. Często problemy dziecka pozostają zależne od innych trudności, jakich doświadcza rodzina. Wówczas wspólne spotkania pomagają w dostrzeżeniu tych zależności i pomagają rodzicom w zorganizowaniu odpowiedniej pomocy dla dziecka.