GRUPY WSPARCIA

Grupa wsparcia dla psychologów i pedagogów szkolnych działa od 2014 r.  Spotykamy się regularnie  raz w miesiącu w celu:
  • dzielenia się doświadczeniem,
  • pokonywania  trudności związanych ze wspólnym problemem,
  • dzielenia się wsparciem emocjonalnym,
  • wymiany użytecznych informacji,
  • pogłębiania wiedzy,
  • szukania wspólnych rozwiązań,
  • analizy przepisów prawa oświatowego związanych z udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Wspólne spotkania pozwalają nauczycielom uzyskać większe kompetencje zawodowe w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej a także stwarzają okazję do odreagowania stresu emocjonalnego związanego z pracą w trudnych warunkach psychicznych.

Praca nauczyciela bywa obciążająca i łączy się z nietypowymi wyzwaniami. W czasie regularnych spotkań staramy się wymieniać doświadczeniami, spoglądać na trudne sytuacje z różnych perspektyw, poszukiwać skutecznych rozwiązań, odpowiadać na potrzeby uczestników grupy.