TERAPIA RODZINY

Terapia rodziny – ustalony wspólnie z rodziną cykl spotkań zmierzający do przezwyciężenia sytuacji problemowej doświadczanej przez rodzinę lub któregoś z jej członków.
W spotkaniach uczestniczą początkowo wszyscy członkowie rodziny, a potem zwykle tylko sami rodzice.
Terapia rodzin w naszej placówce jest prowadzona w paradygmacie systemowym.
 Oznacza to, że rodzina traktowana jest jako naturalny system społeczny, który posiada własny, wyróżniający ją spośród innych rodzin sposób funkcjonowania. To -  jak rodzina funkcjonuje, czyli jak ustala zasady, styl wzajemnego porozumiewania się, podejścia do różnic między jej członkami – ma konsekwencje dla jej rozwoju. Konsekwencje te odnoszą się przede wszystkim do dzieci, które z powodów rozwojowych pozostają w szczególnej zależności od rodziny.

Zespól terapii rodzin stanowią psycholodzy, którzy ukończyli całościowy Kurs Psychoterapii w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie (ośrodek jest rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne), w jego skład wchodzą:
  • Lidia Arm
  • Katarzyna Kmiołek
  • Joanna Korczakowska
  • Edyta Żółtowska-Górska