SZKOŁA PODSTAWOWA

Do zadań Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wyszkowie należy udzielanie pomocy uczniom, dzieciom i młodzieży ze szkół podstawowych i wygasających oddziałów gimnazjów (klasy III) oraz ich rodzicom.
 

Pomoc dla uczniów odbywa się w formie:

 1. Diagnozy psychologicznej  w celu określenia indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, wyjaśnienia mechanizmów ich funkcjonowania w odniesieniu do zgłaszanych problemów oraz wskazania sposobu rozwiązania tego problemu, również diagnozy uzdolnień, zainteresowań.
 2. Bezpośredniej pomocy poprzez konsultacje psychologiczne dla ucznia i jego rodziców, również w obszarze profilaktyki.
 3. Terapii psychologicznej indywidualnej dla uczniów.
 4. Zajęć grupowych: muzykoterapii dla uczniów klas I – III szkoły podstawowej, zajęć grupowych socjoterapeutycznych dla uczniów klas IV – VI oraz VII – VIII, warsztatów umiejętności społecznych ART dla uczniów klas starszych (VII, VIII) szkoły podstawowej, gimnazjum klasy III.
 5. Wsparcia w wyborze dalszej drogi edukacyjno-zawodowej (udzielanie wsparcia dzieciom i młodzieży wymagającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej lub pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej).
 6. Wsparcia rodziców w procesie wychowania, w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych,  w tym poprzez konsultacje psychologiczne, terapię rodzinną, warsztaty umiejętności wychowawczych „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”.
 7. Wydawania opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 8. Wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego.

     
     
     
OFERTA PEDAGOGICZNA

OFERTA PEDAGOGICZNA

Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna oferuje diagnozę oraz terapię dla uczniów szkół podstawowych. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Poradni.
czytaj więcej
TRENING UMIEJĘTNOSCI SPOŁECZNYCH

TRENING UMIEJĘTNOSCI SPOŁECZNYCH

Od 2002 roku prowadzone są w Poradni zajęcia grupowe A.R.T. , które doskonalą umiejętności niezbędne w życiu codziennym. Zapraszamy do udziału.
czytaj więcej
OFERTA LOGOPEDYCZNA DLA UCZNIÓW KLAS I - III

OFERTA LOGOPEDYCZNA DLA UCZNIÓW KLAS I - III

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wyszkowie posiada w ofercie diagnozę, terapie logopedyczne oraz terapie wspierające rozwój mowy. Zapraszamy.
czytaj więcej
OFERTA LOGOPEDYCZNA DLA UCZNIÓW KLAS IV - VIII

OFERTA LOGOPEDYCZNA DLA UCZNIÓW KLAS IV - VIII

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wyszkowie posiada w ofercie diagnozę, terapie logopedyczne oraz terapie wspierające rozwój mowy. Zapraszamy.
czytaj więcej
MUZYKOTERAPIA

MUZYKOTERAPIA

Zajęcia Muzykoterapii odbywają się raz w tygodniu, w godzinach popołudniowych, każde z nich trwa godzinę zegarową. Zaczynamy je  w październiku lub na początku listopada, kończymy – pod koniec maja. Zapisy przyjmuje sekretariat Poradni przez cały rok szkolny.
czytaj więcej
GRUPA SOCJOTERAPEUTYCZNA

GRUPA SOCJOTERAPEUTYCZNA

Grupa socjoterapeutyczna dla klas IV-VI oraz VII-VIII to zajęcia grupowe powstały z myślą o dzieciach napotykających na kłopoty w relacjach z grupą rówieśniczą.
czytaj więcej