HISTORIA

2 stycznia 1971 roku Kuratorium Okręgu Szkolnego Warszawskiego wydało orzeczenie w sprawie utworzenia Powiatowej Poradni Wychowawczo-Zawodowej w Wyszkowie.

W roku 1975 Powiatową Poradnię Wychowawczo-Zawodową przekształcono w Miejską Poradnię Wychowawczo-Zawodową. W roku 1981 powołano Filię Miejskiej Poradni Wychowawczo-Zawodowej w Wyszkowie przy Gminnej Szkole Zbiorczej w Tłuszczu. Do 1993 r. Poradnia mieściła się przy obecnym Zespole Szkół nr 1 w Wyszkowie. W 1993 roku przekształcono Poradnię Wychowawczo-Zawodową  w Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. W latach 1993 – 1995 Poradnia mieściła się w budynku Przedszkola nr 7 przy ul. 11 Listopada.
Od 1995 roku Poradnia ma siedzibę przy ulicy Tadeusza Kościuszki 52.

Dzięki przeprowadzce Poradnia powiększyła się niemal dwukrotnie, zwiększyliśmy liczbę specjalistycznych gabinetów do badań diagnostycznych. Budynek poradni został przygotowany do przyjęcia osób niepełnosprawnych i matek z małymi dziećmi. Posiada podjazd dla wózków, wydzielone zaplecze sanitarne dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, szerokie przejścia i korytarze, przewijak, wydzielone miejsce na wózki. Na szczególną uwagę zasługuje sala do integracji sensorycznej. Jest również poczekalnia dla dzieci i rodziców.

Do 1998 r. organem prowadzącym Poradnię była Delegatura Mazowieckiego Kuratorium Oświaty w Ostrołęce.  Od 1998 roku organem prowadzącym Poradnię jest Starostwo Powiatowe w Wyszkowie.
 

Dotychczasowi dyrektorzy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wyszkowie:

  • Cecylia Matey dyrektor w latach: 1971 - 1985
  • Elżbieta Podgórska dyrektor w latach: 1985 - 1988
  • Marzenna Czyżewska dyrektor w latach: 1988 - 1990
  • Barbara Dolińska dyrektor w latach: 1990 - 1993
  • Teresa Trzaska dyrektor w latach: 1993 - 2003
  • Honorata Curuł dyrektor w latach: 2003 - 2008
  • Grażyna Majewska dyrektor w latach 2008-2018
  • Dorota Rogulska dyrektor od 2018 roku.