Wróć do listy

TRENING UMIEJĘTNOSCI SPOŁECZNYCH

A.R.T. – Trening Umiejętności Społecznych (T.U.S.) - to zajęcia grupowe, służące opanowaniu i doskonaleniu koniecznych w codziennym życiu umiejętności (m.in. uważnego słuchania, dziękowania, przepraszania, rozpoznawania swoich uczuć, negocjowania, obrony przed presją grupy, radzenia sobie z czyjąś złością i wielu innych). Stosowana na całym świecie od ponad 30 lat, a w naszej Poradni od roku 2002 metoda funkcjonuje w nurcie terapii poznawczo- behawioralnej, a oparta jest na założeniu, że zachowania nieadaptacyjne (np. agresja, nieśmiałość) są skutkiem niewystarczającego lub nieodpowiedniego ćwiczenia zachowań społecznie oczekiwanych, a odpowiedni trening może te deficyty naprawić.

Nasz A.R.T. przeznaczony jest dla młodzieży od 13 do 19-20 roku życia. 12-15- osobowe grupy spotykają się raz w tygodniu przez 17 tygodni (jedno spotkanie trwa 2 godziny zegarowe, jedynie zamykające cykl, ostatnie zajęcia trwają 8-9 godzin). Trening jest przeznaczony zarówno dla uczniów z różnego rodzaju problemami (nieśmiałych, agresywnych, wycofanych), jak i dla osób, traktujących go rozwojowo, planujących np. studia psychologiczne, pedagogiczne, socjologiczne itp. Każdą grupę dobieramy, mając na uwadze właśnie różnorodność uczestników oraz ich motywację do uczestnictwa w zajęciach.
 

Czym zajmujemy się na A.R.T.cie?

  • Pierwsze dwa zajęcia to zajęcia integracyjne: bawiąc się poznajemy się ze sobą.
  • Na kolejnych spotkaniach praktycznie ćwiczymy różne umiejętności społeczne, konieczne w kontaktach z innymi, np.: uważne słuchanie, rozpoznawanie uczuć, przepraszanie, obronę przed presją grupy, radzenie sobie z czyjąś złością, negocjowanie, radzenie sobie ze wstydem lub porażką…
  • Dwa spotkania poświęcone są wyłącznie problemowi złości (jej źródłom, objawom, sposobom radzenia sobie z nią).
  • Podczas dwóch innych zastanawiamy się nad wartościami, nad tym, co jest dla nas najważniejsze.

Zajęcia prowadzone są przez dwie trenerki. Poprzedzone są zebraniem z udziałem ewentualnych przyszłych uczestników oraz ich rodziców (w przypadku uczniów niepełnoletnich), pod koniec którego młodzież podejmuje decyzję o uczestnictwie. UWAGA: chęć udziału ucznia w zajęciach jest niezbędnym warunkiem znalezienia się w grupie!

Zapisy na A.R.T. - zarówno osobiste, jak i telefoniczne- prowadzimy cały rok, zajęcia rozpoczynają się na jesieni. Grupa jest grupą zamkniętą (nie ma możliwości dołączyć do funkcjonującego już treningu).