Wróć do listy

OFERTA PEDAGOGICZNA


Uczniowie klas I-III

Diagnoza:

 • Diagnoza trudności w nauce.
 • Diagnoza zaburzeń ze Spektrum Autyzmu- Zespołu Aspergera.
 • Diagnoza Integracji Sensorycznej.
 • Diagnoza lateralizacji.

Terapia:

 • Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne.
 • Indywidualne zajęcia ogólno-rozwijające dla dzieci z Autyzmem, Zespołem Aspergera.
 • Indywidualne zajęcia ogólno-rozwijające dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.
 • Terapia Psychomotoryki.
 • Terapia Integracji Sensorycznej.

 

Uczniowie klas IV- VIII

Diagnoza:

 • Diagnoza trudności w nauce.
 • Diagnoza zaburzeń ze Spektrum Autyzmu- Zespołu Aspergera.

Terapia:

 • Zajęcia terapii pedagogicznej.
 • Indywidualne zajęcia ogólno-rozwijające dla dzieci z Autyzmem, Zespołem Aspergera.
 • Terapia Psychomotoryki.
 • Terapia Integracji Sensorycznej.
 • Konsultacje pedagogiczne.