Wróć do listy

OFERTA LOGOPEDYCZNA DLA UCZNIÓW KLAS I - III

Diagnoza logopedyczna:

 1. Diagnoza wad wymowy.
 2. Diagnoza opóźnień w rozwoju mowy.
 3. Diagnoza  neurologopedyczna zaburzeń mowy typu jąkanie, giełkot, afazja, dyzartria.
 4. Diagnoza neurologopedyczna w zakresie funkcjonowania aparatu mowy (trudności w karmieniu naturalnym i sztucznym noworodków i niemowląt).
 5. Diagnoza sensomotoryczna – zintegrowanie odruchów niemowlęcych.
 6. Diagnoza surdologopedyczna zaburzeń mowy spowodowanych wadą słuchu.
 7. Diagnoza przetwarzania słuchowego.
 8. Karta Oceny Rozwoju Psychoruchowego - KORP – (0-9 r. ż.).
   

Terapie logopedyczne i wspierające rozwój mowy (uczniowie klas I-III):

 1. Terapia artykulacyjna.
 • Forma: zajęcia indywidualne 1x w tygodniu.
 • Konsultacje  indywidualne 1 x w miesiącu.
 1. Terapia jąkania/giełkotu.
 • Forma: zajęcia grupowe1x w tygodniu.
 • Konsultacje  indywidualne 1 x w miesiącu.
 1. Terapia neurologopedyczna.
 • Forma: zajęcia indywidualne 1x w tygodniu.
 1. Terapia surdologopedyczna.
 • Forma: zajęcia indywidualne 1x w tygodniu.
 1. Terapia opóźnionego rozwoju mowy.
 • Forma: zajęcia indywidualne 1x w tygodniu.
 1. Treningi słuchowe.
 • Forma: zajęcia grupowe 1x w tygodniu.
 1. Terapia sensomotoryczna.
 • Forma: zajęcia grupowe 1x w tygodniu.
 1. Muzykoterapia.
 • Forma: zajęcia grupowe 1x w tygodniu.
 1. Bajkoterapia.
 • Forma: zajęcia grupowe 1x w tygodniu.   
 1. Terapia integracji sensorycznej.
 • Forma: zajęcia indywidualne 1x w tygodniu.
 • Konsultacje  indywidualne 1 x w miesiącu.