Wróć do listy

MUZYKOTERAPIA

Muzykoterapia w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wyszkowie to grupowe zajęcia dla dzieci z klas I –III szkoły podstawowej. Zajęcia obejmują uporządkowany układ ćwiczeń rytmicznych, ruchowych, oddechowych, wyobrażeniowych i relaksacyjnych, stymulowanych różnorodną muzyką. Poświęcone są rozwojowi dzieci w zakresie:
 • Koordynacji ruchowej (w tym: wzrokowo – ruchowej).
 • Świadomości emocji.
 • Poczucia rytmu.
 • Umiejętności społecznych, współpracy.
 • Koncentracji uwagi.
 • Dużej i małej motoryki.
 • Analizy słuchowej.
 • Redukcji wzmożonego napięcia psychofizycznego i poziomu lęku.
 • Budowania poczucia własnej wartości.
 • Wrażliwości muzycznej, plastycznej, tanecznej.
 • Zdolności twórczych.
Spotkania prowadzone są w konwencji zabawy, towarzyszy im muzyka (klasyczna, rockowa, ludowa, relaksacyjna i in.) oraz wiele rekwizytów, takich jak np. piłki, instrumenty perkusyjne, farby i kredki, kolorowe chusty oraz wiele innych pomocy.

Grupa liczy osiem osób. Przyjmujemy dzieci z  różnymi problemami i deficytami rozwojowymi (w sferze intelektualnej, społecznej, emocjonalnej), mając przy naborze na uwadze przede wszystkim różnorodność grupy.

Zajęcia Muzykoterapii odbywają się raz w tygodniu, w godzinach popołudniowych, każde z nich trwa godzinę zegarową. Zaczynamy je  w październiku lub na początku listopada, kończymy – pod koniec maja. Zapisy przyjmuje sekretariat Poradni przez cały rok szkolny, ostateczna decyzja co do składu grupy jest podejmowana jakiś czas przed rozpoczęciem kolejnego cyklu zajęć. Rodzic każdego dziecka, zakwalifikowanego na zajęcia, jest w początkowym okresie pracy grupy zaproszony na indywidualną konsultację psychologiczną.