Wróć do listy

OFERTA PSYCHOLOGICZNA

Pomoc dla dzieci w wieku przedszkolnym odbywa się w formie:
  • diagnozy psychologicznej  w celu określenia indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka, wyjaśnienia mechanizmów ich funkcjonowania w odniesieniu do zgłaszanych problemów oraz wskazania sposobu rozwiązania tego problemu,
  • bezpośredniej pomocy poprzez konsultacje psychologiczne dla dziecka i jego rodziców,
  • terapii psychologicznej indywidualnej dla dzieci,
  • indywidualne zajęcia ogólnorozwijające, stymulujące rozwój dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi (terapia kompleksowa). Zajęcia mają na celu m.in. rozwijanie zachowań deficytowych, redukowanie niepożądanych zachowań, a także stymulację poznawczą dziecka.
  • zajęć grupowych: Bajkoterapia (5-6 latki)
Zajęcia grupowe dla dzieci, które zmagają się z różnymi formami lęku, napięciami i mają trudności w radzeniu sobie z emocjami. Bajki mają pozytywny wpływ na następujące sfery osobowości dziecka: społeczną, emocjonalną, poznawczą i twórczą. Terapia poprzez bajki ma na celu redukcję napięcia i  odbudowanie pozytywnego obrazu siebie i świata. Bajki te oswajają dzieci z różnymi trudnymi emocjonalnie sytuacjami, pozwalają zdystansować się wobec problemów; dzięki bajkom dzieci lepiej rozumieją trudne sytuacje, poznają sposoby radzenia sobie, dowiadują się, że inni przeżywają podobnie zdarzenia. Mały czytelnik poznaje nowe wzory myślenia, odczuwania, umie je zwerbalizować, uświadamia je sobie i wiąże ich powstawanie z racjonalną przyczyną, nabywa nowe kompetencje. To wszystko sprzyja generalizacji na podobne sytuacje życiowe. To, że akcja rozgrywa się w dobrze znanych dziecku miejscach, ma pomóc w naśladownictwie i identyfikacji. Poza tym tło opowiadania buduje pozytywne nastawienie do życia, a dobre zakończenie sprzyja budowaniu optymizmu.
Terapia poprzez bajki zakłada wielokierunkowe oddziaływania: zarówno na sferę zdolności werbalnych, umiejętności poznawczych, jak również podejmowanie działań stymulujących rozwój w zakresie sfery emocjonalno-społecznej. Tematyka bajek jest dobierana do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci.
Forma: zajęcia grupowe 1x w tygodniu.