Wróć do listy

OFERTA PEDAGOGICZNA

Dzieci od 3 do 6 roku życia:


Diagnoza:

  • Diagnoza dojrzałości szkolnej.
  • Diagnoza zaburzeń ze Spektrum Autyzmu, Zespołu Aspergera.
  • Diagnoza Integracji Sensorycznej.
  • Diagnoza Lateralizacji.


Terapia:

  • Indywidualne zajęcia ogólno-rozwijające dla dzieci z Autyzmem, Zespołem Aspergera.
  • Indywidualne zajęcia ogólno-rozwijające dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.
  • Terapia Psychomotoryki.
  • Terapia Integracji Sensorycznej.