Wróć do listy

OFERTA PEDAGOGICZNA

Dzieci do 3 roku życia:

Diagnoza:

- diagnoza zaburzeń ze Spektrum Autyzmu
- diagnoza Integracji Sensorycznej

Terapia:

- Indywidualne zajęcia ogólno-rozwijające dla dzieci z Autyzmem
- Indywidualne zajęcia ogólno-rozwijające dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną