Wróć do listy

PORADNIA OGŁASZA NABÓR

PPP ogłasza nabór na zajęcia treningu słuchowego grupowego.
 

Organizacja zajęć:

  • czas trwania: trening odbywa się przez 3 miesiące  w wymiarze 1 godziny w tygodniu;
  • przewidywana  godzina 13.00-14.00 środa;
  •  termin rozpoczęcia treningu od 15.10.19 r.;
  • ilość miejsc – 8.

Dla kogo?

Zajęcia  są przeznaczone dla dzieci z zaburzeniami mowy, trudnościami z koncentracją uwagi,  problemami z nauką czytania, roztargnionych, wymagających powtarzania poleceń.

Kwalifikacja do treningu:

  • złożenie wniosku w sekretariacie Poradni (decyduje kolejność zgłoszeń);
  • termin składania wniosków do 07.10.19 r.
  • dzieci w wieku 6 - 10 lat.

Procedura diagnostyczna:

po rozpatrzeniu wniosków zostanie przeprowadzona procedura diagnostyczna obejmująca badanie logopedyczne, badanie słuchu w tym badanie analizatora słuchowego, słuchu fonemowego i innych testów mających na celu zbadanie zdolności przetwarzania słuchowego.

Prowadzący:

Aneta Pakieła - surdologopeda, neurologopeda, terapeuta  zaburzeń przetwarzania słuchowego.

Cel zajęć:

Trening ma na celu poprawę ogólnego funkcjonowania dziecka w roli ucznia, w tym kształtowanie adekwatnej samooceny, zdolności do kompensowania występujących zaburzeń, poprawę autokontroli słuchowej poprzez pracę nad analizatorem słuchowym, co przekłada się na lepsze efekty w nauce czytania oraz poprawę wymowy.

Nauka i zabawa

Zajęcia odbywają się w atmosferze zabawy.