Wróć do listy

DIAGNOZA I TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Diagnoza integracji sensorycznej S.I. - zasady

 1. Na diagnozę przyjmowane są dzieci zamieszkujące lub uczęszczające do placówek     w rejonie działania naszej Poradni.
 2. Diagnozowane są dzieci w wieku 0-9 r.ż.                                                                        
 3. Wnioski o przeprowadzenie diagnozy S.I. przyjmowane są raz w roku, we wrześniu (począwszy od pierwszego, „pracującego” dnia miesiąca).
 4. Przyjmowanych jest 20 wniosków o diagnozę S.I.
 5. Przyjęcia wniosków  dokonuje zespół złożony z terapeutów S.I.
 6. Po przeanalizowaniu wniosków (szczególnie przyczyn zgłoszenia dziecka na diagnozę) terapeuci ustalają terminarz badania dzieci.
 7. Do końca września, terapeuci diagnozujący telefonicznie informują rodziców o  przypuszczalnym miesiącu, w którym dziecko będzie badane (październik – sierpień).
 8. W danym miesiącu telefonicznie informują o konkretnym terminie wizyty – dzień miesiąca i godzina.

Terapia integracji sensorycznej S.I. - zasady

 1. Na terapię przyjmowane są dzieci zamieszkujące lub uczęszczające do placówek w rejonie działania naszej Poradni.
 2. Terapią  w Poradni mogą być objęte tylko te dzieci, które nie uczestniczą w terapii S.I. w innych państwowych placówkach oświatowych oraz w placówkach NFZ.
 3. Na terapię przyjmowane są dzieci w wieku 0-9 r, życia. Dzieci w wieku 0 -3 lata 11 miesięcy uczestniczą tylko w konsultacjach jeden  raz w miesiącu, natomiast dzieci w wieku 4-9 lat chodzą na terapię  raz w tygodniu lub na konsultacje raz w miesiącu.
 4. Nabór na zajęcia odbywa się raz w roku, we wrześniu (począwszy od pierwszego „pracującego” dnia miesiąca).
 5. Przyjmowanych jest 20 wniosków o terapię S.I., wraz z dołączonym ksero badania integracji sensorycznej dziecka oraz 4 wnioski rezerwowe (w przypadku ewentualnej rezygnacji z terapii). Jeżeli dzieci (z wniosków rezerwowych) nie rozpoczną terapii w bieżącym roku szkolnym, automatycznie „przechodzą” do terapii od przyszłego roku szkolnego. W takim przypadku ilość przyjmowanych wniosków w kolejnym roku szkolnym, zostanie pomniejszona o ilość wniosków rezerwowych z  roku poprzedniego.
 6. Analizy dokumentacji (wniosków, opinii S.I.) i ich przyjęcia dokonuje zespół złożony z terapeutów S.I.
 7. Dzieci zakwalifikowane na terapię uczestniczą w cotygodniowych zajęciach na terenie Poradni przez okres jednego roku szkolnego.
 8. W przypadku konieczności kontynuacji terapii S,I. , zaleconej po badaniu kontrolnym,  dziecko może uczestniczyć  w konsultacjach S.I. raz w miesiącu,  przez okres kolejnego roku szkolnego. Rodzice tych dzieci składają wnioski o terapię w ustalonym wyżej terminie.